AZC

Voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heb ik meer dan 100 asielzoekerscentra en noodlocaties in Nederland gefotografeerd voor de nieuwe website. De foto’s staan op de homepage van elke locatie pagina en op onderliggende pagina’s van de website. De vraag van het COA was om de architectuur van de locaties in beeld te brengen samen met enkele bewoners. Ik heb de bewoners als passanten in de architectuur geplaatst. Het hele beeld is geënsceneerd.