Tuinen van West

Van 2010-2015 heb ik de landschappelijke verandering van vier polders, gelegen tussen de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam en de Ringvaart van de Haarlemmermeer, in beeld gebracht voor de Gemeente Amsterdam. Gaandeweg ziet men in de beelden het landschap veranderen van een landelijk stadsrandgebied naar een eigentijds, groen recreatiegebied met stadslandbouw en natuurontwikkeling.
In deze drieluiken laat ik het nieuwe recreatie landschap zien.